MEDEREIZIGER
Not found
Aanmelden medereiziger
Not found

Aanmelden school of andere organisatie

Wij als stichting willen zoveel mogelijk jongeren met een hulpvraag bereiken. Dit doen wij door samen te werken met scholen, bedrijven, zorgboerderijen, clubs, enzovoorts.
Een ervaren medereiziger, zorgcoördinator of een ander persoon met een opleiding, zoals S.P.W. binnen de school of een andere organisatie, fungeert als medereiziger-coördinator.
Hij/zij draagt de zorg voor het functioneren van de kanszoekenden en de medereizigers.
De taken van de medereiziger-coördinator daarin kunnen zijn:
 1. Selectie en afnemen intake kanszoekenden.
 2. Informatie verstrekking, reclame e.d..
 3. Ondersteuning bieden bij het vormen van koppels.
 4. Het regelen van een opleidingsruimte en het (les)materiaal.
 5. Het regelen van een ontmoetingsruimte.
 6. Het geven van feedback (zoals het aandragen van verbeterpunten en ideeën).
 7. 1e aanspreekpunt van de koppels.
 8. Nauwe samenwerking met het kernteam van de stichting Medereiziger.
 9. Het voeren van interventiegesprekken met de medereizigers.
 10. Algehele coördinatie.
Not found
(mogelijke) Effecten:
 1. Door het bieden van onderwijs en ondersteuning op maat ontstaan er gelijke kansen.
 2. Minder uitval.
 3. Ontlasting van zorgteam, mentoren en de werkplekbegeleiders.
 4. Een stabielere leerling, met meer zelfvertrouwen en toekomstperspectief.
 5. Een betere schoolsfeer.
 6. Betere leerling prestaties (wellicht school breed).
 7. Feedback en brengen van ideeën naar de eigen school (indien gewenst).
N.B: De medereizigers hebben een zwijgplicht en kunnen bovendien, indien de wens er is, de school of andere organisatie tot steun zijn.
Niet meer handen aan het bed, maar meer ogen en handen binnen de school.
Not found
Not found
Stichting

MEDEREIZIGER

© stichtingmedereiziger.nl

medereiziger@outlook.com
Kvk nummer: 82418640
Rsin: 862463452

Not found 06 51 611 782

Not found Not found Not found Not found